Trainee Namdalen

Namdalen

Med sin geografi av 10 kommuner fra svenskegrensa til kysten, er Namdalen et Norge i miniatyr.  

Trainee-programmet i Namdalen drives av næringshagen Innovasjon Namdal, iNam AS.  Vi har kontorer i Namdalshagen i Namsos, samt på InnovArena i Nærøysund kommune.

Våre traineer

Som trainee i Namdalen vil du få en variert og spennende kickstart på karrieren din. Med en region i vekst som ønsker å satse på ny kunnskap vil du godt ivaretatt av både næringsliv, samt de lokale. Med sine 10 kommuner, utgjør Namdalen en tredel av Trøndelag areal. Næringslivet i Namdalen jobber tett sammen, for å oppnå større suksess i felleskap. Her vil du som trainee bli godt introdusert, og få muligheten til å bli sett i den større sammenhengen og ta del i nettverket.  

Namdalen ønsker å være en region for å prøve ut nye løsninger. Å skape en slik arena er et offensivt strategisk grep som styrker regionen i møte med morgendagens utfordringer og sikrer løsninger som er tilpasset våre innbyggeres behov. På en lang rekke områder i samfunnet er det behov for nye innovative løsninger, som er av betydning for både innbyggere, næringsliv og samfunnet for øvrig. Namdalen – en region som tør å teste ut nye løsninger og finne framtidas svar.

Det er gode reisemuligheter fra Namdalen, med flere flyplasser, hurtigrute, samt veinettet.  

Trainee-programet går over to år hvor traineen kan være ansatt i inntil to bedrifter. Dette kan imidlertid tilpasses bedriftenes og traineens behov og ønsker. Flere bedrifter velger å ansatte traineen for hele perioden.