Medlemsbedrifter i Trainee Trøndelag

ScaleAQ er et internasjonalt selskap innen havbruk med over 900 ansatte. Vi leverer innovasjon, teknologi og utstyr til kunder globalt.

Scale AQ Trainee Trøndelag

Måsøval AS er en pioner innen norsk havbruk og har ambisjoner om å skape verdier langt utover selskapets egne økonomiske resultater. Siden 1992 har de driftet og utviklet en lang rekke selskaper innen havbruksnæringen, som alle bidrar til positive ringvirkninger og verdiskaping i hele landsdelen og regionen.

Måsøval Trainee Trøndelag

SalMar er en av verdens største og mest effektive produsenter av laks med oppdrettsaktivitet langs kysten av Norge fra Møre og Romsdal i sør til Troms og Finnmark i nord.

SlaMar Trainee Trøndelag

Marine Metall, stiftet i 2019 på Hitra, tilbyr alt innen metallarbeider til oppdrettsindustrien og tradisjonelt stålarbeid. Spesialkompetanse innen alt av metaller.

Marine Metall Trainee Trøndelag

Hitra er en øykommune på trøndelagskysten. Lakseoppdrett i hav ble startet her som først i verden, og er fortsatt en viktig næring.

Hitra kommune Trainee Trøndelag

Frøya er en øykommune ytterst på trøndelagskysten. Med Øyrekka har kommunen Norges største naturreservat til havs.

Frøya kommune Trainee Trøndelag

Frøy er Norges største kompetansemiljø innen akvaservice. Vi er totalleverandør av fartøystjenester og en helintegrert partner i din verdikjede.

Frøy Trainee Trøndelag

Eidsvaag AS er et familieeid rederi, stiftet i 1995, med over 100 ansatte. Rederiet driver 13-16 fartøy og frakter primært fiskefôr.

Eidsvaag Trainee Trøndelag

Blått Kompetansesenter er et innovasjonsselskap på kysten som hjelper deg med å finne folk, utvikle nye løsninger og skaffe finansiering til dine idéer. Vi driver også Næringshagen for Hitra og Frøya.

Blått Kompetansesenter Trainee Trøndelag

Åkerblå er ledende innen kunnskapsbasert havhelse, og bidrar til en bærekraftig oppdrettsnæring. De jobber svært bredt innen fiskehelse og fiskevelferd.

Åkerblå Trainee Trøndelag

Vangs produserer hovedsakelig tilhengere og bilpåbygg til spesial- og tungtransport. Vangs har som motto at de produserer det kunden har lyst på, så produktene skreddersys til kundene etter ønsker og behov. Produktene til Vangs er kjent for å ha ekstremt lav egenvekt og høy fleksibilitet.


Fylkeskommunens største ansvarsområdene er utdanning, tannhelse og samferdsel. Trøndelag Fylkeskommune er en stor samfunnsutvikler innen kultur, folkehelse, plan- og næringsutvikling. Organisasjonen har ca. 4500 medarbeidere fordelt på utdanning, tannhelse, samferdsel, kultur, folkehelse, plan og næring. Fylkeskommunen er politisk styrt med fylkestinget som øverste organ.

Trøndelag fylkeskommune

Steinkjerbygg eies av Steinkjer kommune og foretaket er kommunens redskap for bygging av ulike bygg samt byfornyelse i sentrum.

Steinkjerbygg

Steinkjer ligger midt i Norge, har unike historiske røtter, og et rikt kultur- og naturliv. Etter bombingen under invasjonen i 1940, ble byen bygd opp igjen i datidens funkisstil. I dag regnes Steinkjer som en av de best bevarte gjenreisingsbyene i Norge. Steinkjer fremstår som en aktiv småby med festivaler, kaféliv, små butikker og store sentre.

Steinkjer kommune

Proneo er et innovasjonsselskap med målsetting om å skape medvind og optimisme gjennom å utvikle et lønnsomt og robust næringsliv. Proneo tilbyr kommunene 1.linjetjenester, prosjektutvikling, prosessledelse og etablererveiledning

Proneo

Sparebank1 Gruppen (etablert i 1996) samordner prosjektene, forvalter merkevarene og eier produktselskapene som opererer i det norske markedet. Sparebank1 Gruppen har ansvar for et omfattende banksamarbeid som gir stordrifts- og kompetansefordeler.

Sparebank1 SMN

Hundre år etter oppstarten med tradisjonell vannkraft, er NTE en stor bedrift med mange ulike forretningsområder og flere datterselskaper. Kjernevirksomheten vår er innenfor energiproduksjon, nett og elektroentreprise. I tillegg er vi en viktig aktør på bredbånd, vindkraftteknologi, salg av elektriske artikler og internasjonal entreprenørvirksomhet.

NTE

Nye Veier planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder trafikksikre hovedveier. Veiene reduserer reisetid, knytter sammen bo- og arbeidsmarkedsregioner og sørger for færre drepte og hardt skadde i trafikken

Nye Veir

Norske Skog Skogn er blant verdens største produsenter av avispapir med kapasitet på 500.000 tonn papir pr. år, hvor 85% eksporteres.

Norske Skog

Multiconsult er et av Norges ledende miljøer innen prosjektering og rådgiving. Ved hjelp av mer enn 2100 dyktige medarbeidere tilbyr selskapet multifaglig rådgiving, design, prosjektering, arkitektur, prosjektoppfølging, ledelse, verifikasjon og kontroll – både nasjonalt og internasjonalt.

Multiconsult

Norconsult er Norges største og en av de ledende tverrfaglige rådgiverbedriftene i Norden. Norconsult er engasjert i prosjekter innen bygg og eiendom, samferdsel, energi, industri, vann og avløp, olje og gass, miljø, plan, arkitektur, sikkerhet og IT.

Norconsult

Levanger er vekstkommunen midt i Trøndelag! Levanger er en av landets største landbrukskommuner og har et mangfoldig næringsliv, samt en sterk offentlig sektor.

Levanger kommune

Innherred Renovasjon er et selskap som ønsker å være fremst i landet på utvikling og drift av dagens og morgendagens renovasjonstjenester.

Innhered Renovasjon

Ecopro eies av Statkraft Varme AS og 51 kommuner i Midt-Norge, som samarbeider om å behandle ca 30.000 tonn/år kildesortert matavfall og slam på en fremtidsrettet og miljømessig forsvarlig måte. Ecopros eiere tenker langsiktig og har investert 180 mill kroner i et høyteknologisk lukket biogassanlegg med minimal ekstern luktpåvirkning, som foredler avfall til bioenergi og næringsrike biogjødselprodukter.

Ecoporo

Inderøy er en livskraftig landbruks- og kulturkommune i sentrum av Innherred, med «Best – i lag» som visjon. Kommunen har en betydelig næringsmiddelindustri. Dessuten finnes verkstedindustri, bygg- og anleggsentreprenører og kalkverk i kommunen.

Inderøy kommune

Inderøy er en livskraftig landbruks- og kulturkommune i sentrum av Innherred, med «Best – i lag» som visjon. Kommunen har en betydelig næringsmiddelindustri. Dessuten finnes verkstedindustri, bygg- og anleggsentreprenører og kalkverk i kommunen.

Aker Solutions

Distriktssenteret får som overordnet mål å være en kunnskaps- og erfaringsbase og støttespiller for helhetlig og bærekraftig utviklingsarbeid i distriktsområder, og aktivt bidra til kompetanseoppbygging om distriktsutfordringer i bred forstand.

Distriktssenteret

Rissa Kraftlag er et energiselskap lokalisert i Indre Fosen kommune. Bedriften er leverandør av strøm, fiber, IKT-tjenester og elektroinstallasjoner.


Fosen Yard AS er et skipsverft med lange skipsbyggertradisjoner lokalisert i Rissa i Indre Fosen kommune. Vi er spesialister på utrustning innen segmentene RoRo/RoPax, Cruise og Offshore. Vi ser nå en økende forespørsel innenfor større skipsombygginger, reparasjoner og innen havbruk.


Oppdalsbanken er en moderne lokalbank med tradisjoner helt tilbake til 1856. Hovedkontoret ligger i Oppdal, og de har i tillegg en filial i Trondheim. Det er totalt 24 ansatte som betjener deres kontorer. Oppdalsbanken er en del av Eika-gruppen.


Nasjonalparken Næringshage jobber aktivt i bedrifter ​med utvikling og bistår med nettverk, kompetanse og finansiering. Vi har flere spennende prosjekter innen bærekraft og innovasjon.


Troll Arkitektur ble stiftet i 2010 av folk med lidenskap for arkitektur og lokal byggeskikk. I dag er de 10 ansatte på kontoret i Oppdal, og har bred og solid erfaring med prosjekt av ulik skala. Navnet Troll peker på nærheten til den vakre Trollheimen. Et fjellområde sør i Trøndelag med frodige daler, lune kulturlandskap, karrige vidder og barsk natur. Dette er ei lekegrind som deres ansatte bruker fritiden sin i. Denne nærheten til naturopplevelser får betydning for jobben Troll-folket gjør på kontoret.


Kommer


Kommer


Kommer