Trainee Trøndelag

Hvem er vi?

Trainee Trøndelag er et regionalt trainee-program som igjen består av et samarbeid mellom syv lokale trainee-program:

 • Namdalen
 • Fosen
 • Steinkjer – Trondheim
 • Hitra og Frøya
 • Orkland, Rindal, Heim, Skaun
 • Røros og Nordøsterdalen
 • Oppdalsregionen

Samarbeidet er delfinansiert av Trøndelag fylkeskommune, og har som mål å tiltrekke, utvikle og beholde kompetanse i Trøndelag.

Vi rekrutterer til et bredt spekter av bransjer og arbeidsgivere. Gjennom oss kan man jobbe med oppdrett på kysten, med jus i det offentlige, som økonom i bank, og veldig mye mer.

Hver ordning jobber tett med lokale arbeidsgivere og er alltid på utkikk etter nye medlemsbedrifter og traineer!

Oversikt over alle våre Trainee kontorer rundt i Trøndelag

Hvordan?

Det finnes forskjeller i våre syv lokale programmer, men som hovedregel ansettes traineene i kontrakter på 12-24 måneder hos 1-2 arbeidsgivere. Hør med din lokale kontakt om hva som gjelder i ditt område.

Traineer er høyt utdannede kandidater som enten kommer ferskt fra skolebenken eller har vært i arbeid i inntil to år. De kan ha varierende mengder arbeidserfaring, men et av hovedpoengene med trainee-programmet er at erfaring ikke er forutsetning, men nettopp noe arbeidsgiver skal hjelpe med.

Rekruttering

Vi har ett fellesopptak i februar hvert år. Det er åpent for alle kandidater med høyere utdanning, på tvers av alle utdanningsinstitusjoner og studieretninger. Straks fristen har gått ut starter vi matchmaking med våre arbeidsgivere, som får muligheten til å kalle inn aktuelle kandidater til intervju.

Denne modellen muliggjør rekruttering på to måter:

 • Matching med forhåndsmeldt behov fra arbeidsgiver
 • Oppdagelse av aktuelle kandidater man kanskje ikke hadde forutsett

Trainee Trøndelag bistår i rekrutteringen etter avtale, og arbeidsgiver velger selv om de tilbyr fast eller midlertidig kontrakt. Arbeidskontrakt, inkludert lønn, avtales direkte med arbeidstaker.

Trainee-program

Selve trainee-programmet er tredelt:

 • Fellesaktiviteter med hele Trainee Trøndelag
 • Aktiviteter med ditt lokale trainee-program
 • Trainee-hverdag hos arbeidsgiver

Det arrangeres jevnlige samlinger, digitalt og fysisk, hvor alle traineene i hele regionen blir invitert. I tillegg organiserer hvert lokale program egne aktiviteter og tilbud til sine traineer.

Man er trainee hele året, og ikke kun på samling. Det legges dermed til rette for utvikling og oppfølging i arbeidshverdagen tilpasset hver enkelt arbeidsgiver og trainee. Sjekk ut din lokale ordning for å se deres tilbud.

Nettverk

Traineene innlemmes i et fellesskap med andre nyutdannende i samme situasjon, både regionalt, lokalt, og på tvers av bransjer. De blir kjent med et bredt nettverk av folk og bedrifter som gir merverdi i både deres arbeidshverdag og fremtidige karriere.

Bedriftene, avhengig av lokalt program, er enten med gjennom en næringshage, næringsforening, medlemsorganisasjon, eller direkte tilknytning. Uansett vil man som trainee-bedrift bli del av et regionalt samarbeid. ASD

Røros og Nord-Østerdalen

Rørosregionen Næringshage


Hitra ogFrøya

Blått Kompetansesenter

Thomas Gjedebo

Tlf: 957 27 354

thomas@bksnorge.no


Steinkjer - Trondheim

Intro Trainee


Oppdalsregionen

Nasjonalparken Næringshage

Ida Bjerkaas Schønheyder

Tlf: 454 16 014

ida@nasjonalparkhagen.no


Orkland, Rindal, Heim, Skaun

Thams Innovasjon

Steffen Risstad Larssen

Tlf: 906 67 364

steffen@thamsinnovasjon.no


Fosen

FI Næringshage

Anniken Fjeldvær

Tlf: 977 00 143

anniken@fi-nor.no


Namdalen

iNam

Silje Groven

Tlf: 452 60 945

silje@inam.no